home.gif
Chúng tôi nghiên cứu sản xuất những sản phẩm trộn sẵn chất lượng cao và cung cấp nguyên liệu làm bánh cho các hiệu bánh và thị trường dịch vụ thực phẩm ở Úc và khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của Sunshine Food Group là cung cấp dịch vụ và chất lượng tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.