Điều khoản sử dụng

1. Tổng quan:

Chào mừng các bạn  đến với trang web của chúng tôi. Khi sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với các điều khoản và giới hạn sử dụng dưới đây.

Thuật ngữ  “Sunshine Food Group”, “our”, “us”, hay “we”  được hiểu ở đây là chủ trang web, là chúng tôi, Sunshine Food Group có trụ sở đặt tại 62 – 64 Mary St, St Peters, NSW 2044.

Thuật ngữ  “you” được hiểu là người sử dụng hoặc người truy cập trang web này.

2. Điều khoản sử dụng:

Nội dung của trang web có thể được thay đổi mà không có thông báo trước, trang web này chỉ dành cho riêng bạn trong việc sử dụng và tra cứu thông tin tổng quát. Chúng tôi không cho phép bất cứ người thứ ba nào cung cấp sự bảo đảm cho tính chính xác, kịp thời, hay tính thực thi, tính hoàn thiện, phù hợp của những thông tin được tìm thấy trên trang web này. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm đối với mục đích riêng tư của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm đối với thông tin bạn cung cấp cho Sunshine Food Group hoặc thông tin liên quan đến trang web này. Những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi không được mang tính lừa đảo hoặc được hiểu sai lạc, không xâm phạm quyền của các bên thứ ba, và không trái với luật định, quy chế , điều lệ hoặc chuẩn mực đạo đức chung.

Trang web bao gồm những nội dung và thông tin đã được đăng ký bản quyền. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, phổ biến hoặc truyền bá những thông tin từ trang web này với  mục đích thương mại. Bạn chỉ được sử dụng những thông tin từ trang web này cho mục đích cá nhân hoặc dùng cho nội bộ.

3. Trách nhiệm pháp lý đối với người sử dụng:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc sai sót phát sinh trong trang web này, tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng ngăn chặn khả năng phát sinh những sai sót đó trong giới hạn cho phép của luật định.

Nội dung được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính “ tương đối”. Chúng tôi không bảo đảm sự liên tục, an toàn khi truy cập vào trang web này. Trong quá trình cung cấp thông tin trang web cho bạn, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với sự sai sót, sự can thiệp hay gián đoạn nào nằm ngoài sự quản lý của chúng tôi.

Chúng tôi không có trách nhiệm trong trường hợp hư hại trực tiếp, khách quan, chủ quan, hoặc gián tiếp hư hại, mất mát, hủy hoại dữ liệu, mất mát lợi nhuận, sự tín nhiệm, thỏa thuận có được trước đó, do truy xuất, tin tưởng, hoặc sử dụng website này, dù chúng tôi có được hoặc không được thông báo về các vấn đề đó.

Việc bồi thường cho bạn và cho những người chủ của Sunshine Food Group (bao gồm các chi nhánh và những người đã  đặt cọc), từ tất cả những lời cáo buộc hoặc yêu cầu, bao gồm cả lệ phí hợp pháp, được làm bởi bên thứ 3 để tránh sự gia tăng các vấn đề tranh chấp này cho bạn.

4.Các liên kết đến những website khác:

Trang web này có  chứa các liên kết đến các website thứ ba. Sunshine Food Group không kiểm soát những liên kết này và không chịu trách nhiệm về bất lỳ liên kết thứ ba nào. Các liên kết này được cung cấp để tham khảo thêm và điều này không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận chất lượng của các liên kết đó.


Bạn không được phép tạo lập một liên kết cho trang web này từ một website khác hoặc từ tài liệu khác mà không có sự cho phép của Sunshine Food Group.

5. Luật áp dụng:

Bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh từ việc sử dụng trang web này phải chiếu theo luật của New South Wales và Úc.