SUNSHINE FOOD GROUP
Địa chỉ: 62-64 Mary Street, St Peters, NSW 2044, Australia

Điện thoại: (61.2) 95570750 – Fax: (61.2) 95172624

SUNSHINE FOOD VIETNAM CO.,LTD
Địa chỉ: Lô 10, Đường số 4, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 37542072 – Fax: (84.8) 37542075