MỠ THOA KHUÔN CHỐNG DÍNH

84,000 

Mỡ dùng để thoa khuôn bánh giúp chống dính.