MỨT BÁNH HƯƠNG KHÓM

64,000 

Mứt bánh hương khóm để tráng lên mặt bánh, làm nhân bánh hoặc kết hợp làm tăng mùi vị cho thực phẩm.